Barn under 13 på Instagram

Tyckte det var skön ironi att låna bild från ett inlägg som handlar om hur farligt Instagram är för barn. ;) (http://www.digitaltrends.com/social-media/keep-our-underage-children-safe-instagram-concerned-parents/)

Tyckte det var skön ironi att låna bild från ett inlägg som handlar om hur farligt Instagram är för barn. 😉

Detta har inte med spel att göra. Men i en geek-familj som vår kommer det nog att bli ett och annat inlägg som även rör sociala medier.

För ett par veckor sedan så tappade Oliver tillgången till sitt Instagram-konto. De hade förmodligen nosat rätt på att han är 11 och de kräver ju en ålder på minst 13. För att få tillgång till kontot uppmanades han fylla i ett formulär om vem han är och styrka det med ID-handling. Han vill väldigt gärna fortsätta med sitt Instagram-konto och han har det med mitt godkännande så jag fyllde i mina uppgifter och i meddelanderutan skrev jag precis som det är: Instagram-kontot är mitt men Oliver får använda det i sitt namn tills han fyllt 13 och kan skaffa ett eget. Och så scannade jag in mitt körkort. Inom 24 timmar fick han tillträde till sitt konto.

Som ett tips till andra föräldrar som tycker det är helt ok att deras barn använder Instagram.

I vår familj försöker vi hellre ha fokus på att prata öppet om vad man måste tänka på när man kommunicerar online, än att vi skulle kapsla in barnen i någon skyddad bubbla från den ena halvan av nutidens samhälle: nätet. Bättre att de har koll på hur alla de nya snabba kanaler fungerar och vad man måste ha koll på än att hålla dem därifrån. Inte så att jag uppmanar dem att vara i någon särskilt kanal, men att de har möjlighet att vara där deras kompisar kommunicerar. Och att jag får ha insyn i vilka de pratar med (inte inloggning, men att vi pratar om det och att jag får vara deras vän i de olika kanalerna).

Genom att vi driver denna nya Spelblogg tillsammans hade jag tänkt att de på köpet lär sig lite om hur man kan jobba med ett gemensamt namn/varumärke. Och så kommer de få lära sig WordPress 😉

/ Pappa Daniel